16-07-2019

Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 ogłasza konkurs na stanowisko GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO

Wymagane  kwalifikacje :

 1. wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne,
 2. staż pracy w księgowości przy wykształceniu średnim minimum 8 lat, przy wykształceniu wyższym minimum 5 lata, w tym min. 3 lata w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. znajomość ustaw: prawo spółdzielcze, o spółdzielniach mieszkaniowych, o własności lokali, i innych przepisów z zakresu mieszkalnictwa,
 4. znajomość przepisów dotyczących spraw finansowych, w tym: podatkowych, ustawy o rachunkowości oraz regulacji ZUS i innych,
 5. znajomość obsługi komputera – Word i Excel oraz oprogramowania księgowego dla spółdzielni mieszkaniowych.

Ponadto oczekujemy:

 1. znajomości zagadnień funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej,
 2. umiejętności zarządzania majątkiem spółdzielni,
 3. umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,
 4. komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres i telefon kontaktowy).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne i karno-skarbowe oraz zaświadczenie o niekaralności.
 5. Oświadczenie kandydata stwierdzające zdolność do pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
 6. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji.

Zgłoszenia do konkursu należy kierować na adres Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” os. Kościuszkowskie 5, 31-858 Kraków lub bezpośrednio na dziennik podawczy Spółdzielni do 02.08.2019 r. do godz. 14:00.