31-07-2019

Przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C330M z pługiem do odśnieżania i przyczepą jednoosiową.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” Kraków os. Kościuszkowskie 5 ogłasza przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C330M wraz    z pługiem do odśnieżania i przyczepką jednoosiową.

charakterystyka zestawu.

 marka                             – ciągnik Ursus C 330M

 rok produkcji                – 1991

 wskazanie licznika       – 5388 mtg  

 pojemność silnika        – 1860 ccm / 22kW (30KM)

 rodzaj paliwa                – diesel

przyczepa jednoosiowa samowyładowawcza nie rejestrowana pług do odśnieżania szerokość 190 cm cena minimalna za zestaw: 5 000,-

 Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

  • imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu
  • oferowaną cenę

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „przetarg na sprzedaż ciągnika rolniczego z osprzętem” w sekretariacie Spółdzielni do dnia 16.08.2019 r. do godz. 14.00. Komisyjne otwarcie ofert bez udziału oferentów nastąpi w siedzibie Spółdzielni w dniu 19.08.2019 r. godz. 8.00. O wyborze oferty decydować będzie najwyższa zaoferowana cena