14-08-2019

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi na następujące roboty:

  1. Remont schodów klatki schodowej z ułożeniem płytek terakotowych w budynku os. Albertyńskie 21 kl. I
  2. Remont alejek asfaltowych – os. Niepodległości
  3. Wymiana bram wjazdowych na automatycznie otwierane – Zespół Garażowy nr II os. Dywizjonu 303.

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie pok. nr 4, 5 za odpłatnością 50,00 zł netto+VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek 800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 02.09.2019 r. do godz. 14.00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

dane do specyfikacji:

Otwarcie ofert:                                                   wadium:
poz. 1               03.09.2019 godz. 9.00                  1.200
poz. 2               03.09.2019 godz. 10.00                1.500
poz. 3               03.09.2019 godz. 11.00                   600

składanie ofert 02.09.2019 r. do godz. 14.00
wpłata wadium w kasie do 02.09.2019 r. do godz. 14.00
wpłata wadium na konto do 30.08.2019 r.