19-08-2019

Rozstrzygnięcie przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego URSUS C330M wraz z osprzętem.

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż ciągnika  rolniczego URSUS C330M  wraz z osprzętem

Komisja Przetargowa Spółdzielni Mieszkaniowej ‘VICTORIA” informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenowo przedstawił oferent
nr 15 l.dz. 4267 z dnia 13.08.2019 r.  – kwota brutto: 17.135,00 zł