23-08-2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 ogłasza konkurs na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 ogłasza konkurs na stanowisko:GŁÓWNEGO  KSIĘGOWEGO

Wymagane  kwalifikacje :

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne.
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym w pionie finansowo-księgowym, w tym 3 lata w spółdzielczości.
 3. Biegła znajomość ustawy o rachunkowości, ustaw podatkowych i regulacji ZUS.
 4. Znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych.
 5. Znajomość rozliczeń finansowych spółdzielni mieszkaniowych będzie dodatkowym atutem.
 6. Znajomość nowoczesnych programów komputerowych finansowo – księgowych , Excel, Word.
 7. Umiejętność kierowania zespołem pracowników i znajomość zagadnień prawa pracy.

Wymagane dokumenty:

 1. CV wraz z listem motywacyjnym.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.   
 3. Kserokopie świadectw pracy.
 4. Zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie jest prowadzone postępowanie karne i karno-skarbowe.
 5. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku gł. księgowego.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy Spółdzielni.