06-09-2019

Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza do składanie ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2019 r.

Oferty prosimy złożyć w terminie do 21.10.2019 r. w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 648-55-58