26-11-2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza: przetarg ofertowy nieograniczony na:Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2020 rok.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2019 r. do godz. 1400 w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4. Koszt specyfikacji wynosi 50 zł netto + 23% VAT. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz  do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.