23-12-2019

Spółdzielnia zatrudni na stanowisko; monter instalacji wod.-kan.-gaz. i c.o.,

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA”w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni montera instalacji wod.-kan.-gaz. i c.o.,

Wymagane  kwalifikacje :

  1. Wykształcenie zawodowe lub średnie.
  2. Staż pracy minimum 2-3 lata na tym lub podobnym stanowisku.
  3. Uprawnienia w zawodzie:  monter instalacji sanitarnej.
  4. Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  – grupa 2 i 3.
  5. Udokumentowany dobry stan zdrowia do pracy na w/w stanowisku.

Termin składania CV i listu motywacyjnego do dnia 15.01.2020  r. w Sekretariacie Spółdzielni
lub na email:dp@smvictoria.pl.