28-01-2020

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie  ogłasza przetargi  na następujące roboty:

  1. Wymiana wlz do mieszkań i tablic licznikowych w klatkach schodowych w budynku Niepodległości 5 kl. VI i VII
  2. Remont wejść do klatek schodowych wraz z cokołem i wymianą opaski z płyt chodnikowych w budynku os. Albertyńskie 38
  3. Malowanie korytarzy klatki schodowej wraz z wymianą drzwiczek gazowych w budynku os. Albertyńskie 13
  4. Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Niepodległości 7,11,14,15
  5. Remont dachu w budynku os. Niepodległości 9
  6. Remont dachu w budynku os. Albertyńskie 21
  7. Okresowe koszenie trawy

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4, 5, 6  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek, piątek  800 – 1400; wtorek 800 – 1530. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 14.02.2020 r. do godz. 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.