12-02-2020

Ważna Informacja – odpady komunalne / zmiany – przyjdź na konsultacje

SZANOWNI PAŃSTWO

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Gospodarki Komunalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców na dyżur konsultacyjny w siedzibie UMK  w dniu 18 lutego 2020 r. ,os. Zgody 2, pok. 505 w godzinach 14.00-17.00.

Do 21 lutego 2020 r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie planowanych zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej  Kraków. Przygotowane projekty zawierają m.in. propozycję przyjęcia stawki opłat za odbiór odpadów w wysokości 49 zł od gospodarstwa domowego. Z proponowanymi zmianami m.in. zmienioną treścią Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej  Kraków oraz metodą ustalenia opłaty i wysokością zaproponowanych stawek opłat, można zapoznać się na stronie  https://dialogspoleczny.krakow.pl w zakładce konsultacje społeczne. Na stronie można także pobrać formularz konsultacyjny.Zachęcamy do jego wypełnienia.

Formularz konsultacyjny do 21 lutego 2020 r. poza formą elektroniczną opisaną na stronie jw. można również:

  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa , Wydział Polityki Społecznej
    i Zdrowia, ul. Jana Dekerta24, 30-703 Kraków z dopiskiem „ Zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w Miejskim Centrum Dialogu PRZY UL. Barskiej 10, 31-005 Kraków lub siedzibie Wydziału polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków, w godz. 8:00- 15:00.