12-03-2020

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. Victoria informuje:od dnia 12 marca 2020 r. Spółdzielni nie będzie bezpośrednio obsługiwać interesantów w siedzibie Spółdzielni ze względów bezpieczeństwa, w związku z występującą epidemią koronawirusa.

Zgłaszanie awarii, usterek oraz innych spraw telefonicznie 12 648-51-83, 12 648-67-73 lub drogą elektroniczną e – mail: smvictoria@smvictoria.pl, sekretariat@smvictoria.pl.

Wnioski, pisma należy wrzucać do skrzynki na listy przy drzwiach wejściowych Spółdzielni.