23-06-2020

Przetargi ofertowe nieograniczone na roboty budowlane.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi  na następujące roboty:

  1. Remont kapitalny dźwigu osobowego w budynku os. Niepodległości 5 kl. VII
  2. Kontrola okresowa 5-cioletnia instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i garażach w zasobach Spółdzielni zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane
  3. Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej w zespole garażowym nr I os. Dywizjonu 303
  4. Prace brukarskie przy budynkach os. Niepodległości 5,13,14,16

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie  pok. nr  4, 5  za odpłatnością  50,00 zł netto +VAT. Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  800 – 1400. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 07.07.2020 r. do godz. 14.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.