01-12-2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”w  Krakowie  os. Kościuszkowskie 5 ogłasza:przetarg ofertowy nieograniczony na:
Kompleksowe ubezpieczenie majątku trwałego oraz odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie na 2021 rok.

Oferty należy składać do dnia 15.12.2020 r. do godz. 1400 w Sekretariacie Spółdzielni.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w SIWZ, które można odebrać w siedzibie Spółdzielni pokój nr 4. Koszt specyfikacji wynosi 50 zł netto + 23% VAT. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.