18-01-2021

Informacja w sprawie wprowadzenia „podatku od deszczu”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nowej opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania wód atmosferycznych tzw. ”podatek od deszczu”.

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym oraz informacjami dodatkowymi w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są na miejskiej stronie www.obywatelski.krakow.pl.

Opłata dotyczy również Spółdzielni, Wg wstępnych szacunków miesięczny koszt pobierany z tego tytułu od właścicieli mieszkań przez Spółdzielnię wyniesie dodatkowo 23 gr./m2/miesięcznie – dla mieszkania o pow. 40 m² oznacza to roczny koszt w wysokości 110,40 zł. Zgodnie z projektem opłata obowiązywałaby już od lipca 2021 r. Biorąc to po uwagę, Spółdzielnia zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach, które będą się odbywać do 29 stycznia 2021 r.