25-01-2024

Możliwość składania wniosków w sprawie zmian do zapisów w Statucie S.M. „Victoria”.

Można składać wnioski w sprawie zmian do zapisów w Statucie S.M. „Victoria”. Należy je pozostawić w siedzibie Spółdzielni w wersji papierowej (z adnotacją „Komisja Statutowo-Regulaminowa”) lub w formie elektronicznej. Termin składania wniosków upływa z dn. 25.03.2024 r. Złożone wnioski po tym terminie nie będą przez Komisję rozpatrywane.

Po 25.03.2024 r. wnioski zostaną posegregowane tematycznie i skierowane na posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej, które odbędzie się w dn. 03.04.2024 r. W tym dniu Komisja dokona selekcji, a przyjęte wnioski skieruje do Radcy Prawnego Spółdzielni, w celu sporządzenia stosownych zmian w zapisach Statutu oraz sprawdzenia ich zgodności z Prawem Spółdzielczym i Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej, które wymuszą zmiany w Statucie, muszą być przygotowane przez Radcę Prawnego Spółdzielni i procedowane tak, jak w przypadku Statutu. Termin do dn. 12.04.2024 r. W dniu 18.04.2024 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Statutowo-Regulaminowej, na którym zostanie przedstawiony, przygotowany przez Radcę Prawnego Spółdzielni, projekt zmian do Statutu i Regulaminu Rady Nadzorczej, a po przyjęciu przez Komisję skierowany do Rady Nadzorczej. Komisja przypomina, że każdy członek Spółdzielni, który nie złoży do dn. 25.03 .2024 r. wniosku o zmiany do Statutu Spółdzielni może tego dokonać zgodnie z § 80 pkt 4 i 5 Statutu S.M. „Victoria”.