Zarząd

Skład Zarządu:

1.mgr inż. Robert KroczekPrezes Zarządu Spółdzielni - Kierownik Spółdzielni
2.mgr inż. Katarzyna SzostekZ - ca Prezesa Zarządu - Z- ca Kierownika ds. Technicznych
3.mgr Dorota CyburaCzłonek Zarządu Spółdzielni - Główny Księgowy

Dyżury Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej :

– wtorek  godz. 1400 – godz. 1600
– piątek   godz. 800  – godz. 900

Osoby zainteresowane dyżurem Zarządu Spółdzielni proszone są o wcześniejsze uzgodnienie w sekretariacie terminu i godziny spotkania.

Dodatkowe informacje w Strefie dla Mieszkańców