Zebranie Osiedla

  • Zebrania Osiedli SM „Victoria”

     22 sierpnia 2022  

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniach:  29.09.2022 r.  - os. Kolorowe i Spółdzielcze - Szkoła Podstawowa nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie, 06.10.2022 r. - os. Niepodległości - Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie, 13.10.2022 r. - os . Albertyńskie  - Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie, 20.10.2022 r. - os. Kościuszkowskie - Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie, odbędą się Zebrania Osiedli w celu omówienia bieżących spraw Spółdzielni oraz przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli. Godziny oraz porządek obrad zebrań zostaną podane Członkom Spółdzielni do wiadomości zgodnie z § 1 ust. 4 "Regulaminu Zebrania Osiedla SM Victoria w Krakowie".

  • Zebrania Osiedli S.M. „Victoria”

     22 sierpnia 2022  

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, (więcej…)

Dodatkowe informacje w Strefie dla Mieszkańców