Zebranie Osiedla

  • Zebrania Osiedli SM „Victoria”

     6 kwietnia 2023  

    Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 20.04.2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Osiedla Kościuszkowskiego w Szkole Podstawowej nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie. Porządek obrad Zebrania znajduje się w zakładce Strefa dla Mieszkańca /Zebranie Osiedla/ os. Kościuszkowskie i  zostanie podany Członkom Spółdzielni do wiadomości zgodnie z § 1 ust. 4 "Regulaminu Zebrania Osiedla SM Victoria w Krakowie" .

Dodatkowe informacje w Strefie dla Mieszkańców