Telefony alarmowe

Telefony alarmowe i awaryjne miejskie :

1.Straż Miejska 12 680-15-00 lub 988
2.Komisariat Policji ( os. Złota Jesień 11c )12 615-29-11 lub 987
3.Pogotowie Ratunkowe ( os. Na Skarpie 66 )12 644-49-99 lub 999
4.Straż Pożarna ( os. Zgody 18 )12 644-22-22 lub 998
5.Pogotownie gazowni ( ul. Gazowa 16 )12 430-70-11 lub 992
6. Pogotowie elektrowni ( os. Zgody 14 ) 12 646-55-33 lub 993
7.Pogotowie elektrociepłowni ( ul. Jana Pawła II 188 )12 644-12-10 lub 991
8.Pogotowie wod-kan ( ul. Senatorska 1 ) 12 422-92-05 lub 994

Telefony zgłoszeniowe:

Przyjmowanie usterek i usług ( w godzinach pracy Spółdzielni )
– Mistrz GKR –  12 648-67-73   lub  12 648-51-83  wew. 4

Pogotowie awaryjne ( po godzinach pracy Spółdzielni )
– KRAKOPOL –   12 640-21-90

Pogotowie dźwigowe ( zgłoszenia awarii – 24 godzin w ciągu doby)
– Zakład Elekromechaniczny mgr Bogusław Sroka –   12 288-20-53

Awarie Internetu ( zgłoszenia awarii – w godzinach od 700 – do 2000 )
– INTERNETIA –  801-880-150;  12 / 647 21 22

Serwis domofonów ( zgłoszenia awarii – w godzinach od 900 – do 1500, po godz. 1500 – zgłoszenia przyjmuje automatyczna sekretarka )
– KRAKOPOL  – 12 640-21-80 ;  FAX – 12 640-21-81