Kontakt

Ta sekcja przeznaczona jest wyłącznie dla członków Spółdzielni.


Zaloguj się do systemu podając jako

Użytkownik: Nazwisko i Imię
Hasło: swój numer członkowski

Użytkownik: to nazwa użytkownika - nazwisko i imię (np. KOWALSKI JAN)
Hasło: to aktualny cyfrowy numer członkowski mieszkańca S.M. Victoria podany np. w opłacie czynszowej ( bez zer na początku )