Grupa Konserwacyjno-Remontowa

Awarie i usterki prosimy zgłaszać osobiście w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w pokoju Mistrza GKR oraz telefonicznie:

  • (12) 648-67-73 lub (12) 648- 51-83 wew. 4.

W godzinach popołudniowych nagłe awarie prosimy zgłaszać na pogotowie całodobowe:

  • KRAKOPOL tel. (12) 640-21-90 lub 603-286-333.