Rada Nadzorcza

Posiedzenie Rady Nadzorczej odbędzie się w dniu 30.05.2023  o godz. 17.00. w siedzibie Spółdzielni – sala posiedzeń.

Porządek Obrad RN w dniu 30.05.2023 r.

Członkowie Rady Nadzorczej XII kadencji 2023/2026 r.

1. Dyląg Jerzy – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. Sikora Wiesław – Z- ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Członek Komisji Rewizyjnej

3. Tomaszewska Beata – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Bylica Artur – Przewodniczący Komisji Eksploatacyjno – Mieszkaniowej

5. Nowak – Przydatek Aneta – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

6. Czapski Remigiusz – Sekretarz Komisji Rewizyjnej

7. Kościółek Delfina – Sekretarz Komisji Eksploatacyjno – Mieszkaniowej 

8. Świeca Kazimierz – Członek Komisji Eksploatacyjno – Mieszkaniowej 

Dyżury Rady Nadzorczej:

– w każdy trzeci wtorek miesiąca w godz. 1530 – 1630.

Dodatkowe informacje w Strefie dla Mieszkańców