Walne Zgromadzenie

 • Walne Zgromadzenie Członków SM „Victoria” w dniu 08.06.2019 r.

   10 maja 2019  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 08 czerwca (sobota) 2019 r.  godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. „Victoria” w dniu 09.06.2018 r.

   17 maja 2018  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 09 czerwca (sobota) 2018 r.  godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • WAŻNA INFORMACJA w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków SM Victoria.

   22 maja 2017  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” niezależnie od dostarczonych członkom Spółdzielni obowiązkowych Zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu, dodatkowo serdecznie zaprasza członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2017 r. (sobota). Podczas w/w Walnego Zgromadzenia będą omawiane - procedowane bardzo ważne dla członków Spółdzielni sprawy, w szczególności: zatwierdzenie bilansu z podziałem nadwyżki bilansowej na dofinansowanie stawki eksploatacyjnej, absolutorium dla Zarządu, wybory do Rady Nadzorczej na nową kadencję, zmiany do Statutu, zbycie nieruchomości i inne. Zarząd liczy na niezawodne przybycie członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie i sprawne jego przeprowadzenie. Brak niezbędnej statutowej frekwencji (kworum) może spowodować uniemożliwienie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, co zmusi Zarząd do zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie szczegółowe dane, dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte są w Zawiadomieniu i Porządku obrad.       Kraków, dnia 05.05.2017 r.

 • ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SM VICTORIA

   26 kwietnia 2017  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 10 czerwca (sobota) 2017 r. godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SM VICTORIA.

   2 maja 2016  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "VICTORIA" w Krakowie, działając  zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust.1 Statutu S. M. Victoria  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2016 r. ( sobota ) o godz. 9:00  w Nowohuckim Centrum Kultury Kraków  Al. Jana Pawła II 232.  

 • Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. „Victoria”

   27 maja 2015  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI,  które odbędzie sięw dniu 20 czerwca (sobota) 2015 r. o godz. 9:00  w Nowohuckim Centrum Kultury - Kraków  Al. Jana Pawła II 232

 • Zawiadomienie o Walny Zgromadzeniu Członków S.M. ” Victoria”

   15 czerwca 2014  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "VICTORIA" w Krakowie, działając  zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust.1 Statutu S. M. Victoria  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2014 r. ( sobota ) o godz. 9:00  w Nowohuckim Centrum Kultury Kraków  Al. Jana Pawła II 232

Dodatkowe informacje w Strefie dla Mieszkańców