Walne Zgromadzenie

 • Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni „Victoria” w Krakowie w dniu 03.06.2023 r.

   12 maja 2023  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria”  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 03 czerwca (sobota) 2023 r.  godz. 9:00 w hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.Zawiadomienie wraz z  porządkiem obrad znajduje się w zakładce strefa dla mieszkańca - walne zgromadzenie.

 • Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków SM Victoria w dniu 04.02.2023 r.

   12 stycznia 2023  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria”  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 04 lutego (sobota) 2023 r.  godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • Podziękowania dla Członków Spółdzielni.

   6 lipca 2022  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Victoria" dziękuję wszystkim Członkom Spółdzielni biorącym udział w głosowaniu uchwał na piśmie Walnego Zgromadzenia Członków SM w dniu 29.06.2022 r. Dziękujemy za  poświęcony czas  i zrozumienie obowiązujących przepisów w przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia w innej formie niż tradycyjna. Zatwierdzone uchwały to wynik Państwa zaangażowania,  a dla Zarządu i pracowników Spółdzielni motywacja do dalszej pracy.

 • Informacja dotycząca zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni oraz funkcjonowania Rady Nadzorczej w okresie epidemii koronawirusa.

   19 sierpnia 2020  

  Uprzejmie informujemy, że z powodu obowiązującego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.) czerwcowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia członków S.M. „VICTORIA” został przełożony bezterminowo. Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tarcza 2,0): „Art. 90 Jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu”. Jednocześnie kolejna ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. w artykule 90a przedłużyła kadencję Rady Nadzorczej: „Art. 90a: W przypadku gdy kadencja Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90”. O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” zgodnie z ustawowo-statutowymi zasadami zostaniecie Państwo poinformowani. Stanowisko zgodnie z w/w przepisami zajęło Ministerstwo Sprawiedliwości pismo z dnia 10 czerwca 2020 r. oraz Ministerstwo Rozwoju w dniu 30 lipca 2020 r.  – wywiad:  

Dodatkowe informacje w Strefie dla Mieszkańców