Walne Zgromadzenie

 • WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW S.M. „Victoria” w dniu 09.06.2018 r.

   Ilona Sikora   17 maja 2018   Aktualności,Strona główna,Walne Zgromadzenie  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 09 czerwca (sobota) 2018 r.  godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • WAŻNA INFORMACJA w sprawie Walnego Zgromadzenia Członków SM Victoria.

   Ilona Sikora   22 maja 2017   Walne Zgromadzenie  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” niezależnie od dostarczonych członkom Spółdzielni obowiązkowych Zawiadomień o Walnym Zgromadzeniu, dodatkowo serdecznie zaprasza członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie w dniu 10.06.2017 r. (sobota). Podczas w/w Walnego Zgromadzenia będą omawiane - procedowane bardzo ważne dla członków Spółdzielni sprawy, w szczególności: zatwierdzenie bilansu z podziałem nadwyżki bilansowej na dofinansowanie stawki eksploatacyjnej, absolutorium dla Zarządu, wybory do Rady Nadzorczej na nową kadencję, zmiany do Statutu, zbycie nieruchomości i inne. Zarząd liczy na niezawodne przybycie członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie i sprawne jego przeprowadzenie. Brak niezbędnej statutowej frekwencji (kworum) może spowodować uniemożliwienie podjęcia uchwał przez Walne Zgromadzenie, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania Spółdzielni, co zmusi Zarząd do zwołania kolejnego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie szczegółowe dane, dotyczące Walnego Zgromadzenia zawarte są w Zawiadomieniu i Porządku obrad.       Kraków, dnia 05.05.2017 r.

 • ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SM VICTORIA

   Ilona Sikora   26 kwietnia 2017   Walne Zgromadzenie  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 10 czerwca (sobota) 2017 r. godz. 9:00 w Hali sportowo - widowiskowej III-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego, os. Wysokie 6 w Krakowie.

 • ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SM VICTORIA.

   Ilona Sikora   2 maja 2016   Walne Zgromadzenie  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "VICTORIA" w Krakowie, działając  zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust.1 Statutu S. M. Victoria  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2016 r. ( sobota ) o godz. 9:00  w Nowohuckim Centrum Kultury Kraków  Al. Jana Pawła II 232.  

 • Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków S.M. „Victoria”

   Ilona Sikora   27 maja 2015   Walne Zgromadzenie  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, działając zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust. 1 Statutu S. M. „Victoria” zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI,  które odbędzie sięw dniu 20 czerwca (sobota) 2015 r. o godz. 9:00  w Nowohuckim Centrum Kultury - Kraków  Al. Jana Pawła II 232

 • Zawiadomienie o Walny Zgromadzeniu Członków S.M. ” Victoria”

   www   15 czerwca 2014   Walne Zgromadzenie  

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "VICTORIA" w Krakowie, działając  zgodnie z § 79 ust. 1 i § 80 ust.1 Statutu S. M. Victoria  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2014 r. ( sobota ) o godz. 9:00  w Nowohuckim Centrum Kultury Kraków  Al. Jana Pawła II 232

Dodatkowe informacje w Strefie dla Mieszkańców