28-02-2022

Program ciepłej wody użytkowej

Centralna ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC w SM „Victoria”.

Zarząd przystąpił do realizacji uchwały nr 9/2015 z dnia 20.06.2015 r Walnego Zgromadzenia, a dotyczącej sukcesywnego wdrażania c.c.w.u. w zasobach mieszkalnych SM „Victoria” i zasad finansowania wykonania instalacji c.c.w.u. W nawiązaniu do podpisanej w dniu 17 listopada 2015 r. Umowy o współpracy pomiędzy SM „Victoria”, a EDF Polska S.A. i MPEC S.A. w zakresie kompleksowego wdrażania programu c.w.u w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni na lata 2016 – 2022; Zarząd uprzejmie informuje, że planowana na 2022 rok realizacja c.w.u. w budynkach:
–  os. Kolorowe 4
–  os. Kolorowe 6
–  os. Kolorowe 45
–  os. Spółdzielcze 12
–  os. Spółdzielcze 13