19-11-2015

Program ciepłej wody użytkowej

Centralna ciepła woda użytkowa z miejskiej sieci ciepłowniczej MPEC w SM „Victoria”.

Zarząd przystąpił do realizacji uchwały nr 9/2015 z dnia 20.06.2015 r Walnego Zgromadzenia, a dotyczącej sukcesywnego wdrażania c.c.w.u. w zasobach mieszkalnych SM „Victoria” i zasad finansowania wykonania instalacji c.c.w.u. W nawiązaniu do podpisanej w dniu 17 listopada 2015 r. Umowy o współpracy pomiędzy SM „Victoria”, a EDF Polska S.A. i MPEC S.A. w zakresie kompleksowego wdrażania programu c.w.u w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni na lata 2016 – 2022; Zarząd uprzejmie informuje, że planowana na 2016 rok realizacja c.w.u. w budynkach :
–  os. Albertyńskie 21
–  os. Albertyńskie 13
–  os. Albertyńskie 14
–  os. Albertyńskie 15
–  os. Niepodległości 5 kl. I-II
–  os. Niepodległości 5 kl. III-V
–  os. Niepodległości 5 kl. VIII-IX
powinna przynieść dofinansowanie ze strony EDF Polska S.A. w łącznej kwocie 269 550,00, a MPEC S.A. dostarczy i zamontuje zmodernizowane węzły ciepłownicze dwufunkcyjne na łączną wartość 363 000,00. Łącznie EDF i MPEC  zainwestuje w SM „ Victoria” w realizację programu c.w.u. kwotę 632 550, 00.

Prezentacja EDF - Zrównoważony rozwój a Program ciepłej wody użytkowej
Prezentacja MPEC - rozwój programu CWU w Krakowie.
Prezentacja SM Victoria - program centralnej ciepłej wody użytkowej