Kontakt

Telefony bezpośrednie:

1.Centrala 12 648-51-83
12 648-55-58
2.GKR / AWARIE12 648-67-73

Telefony wewnętrzne wybierane podczas połączenia z centralą:

L.p.DziałNumer wewn.
1.Sekretariat : Prezes Zarządu, Z-ca Prezesa, Gł. Księgowa, Radca Prawny8
2.Inspektorzy budowlani 7
3.Techniczny - woda, kanalizacja / Ciepłownik - c.o, c.c.w.u 6
4. Energetyk0
5.Członkowsko - Mieszkaniowy5
4.Awaria - Mistrz GKR4
5.Księgowość - czynsze3
6.Administracja2
7.Księgowość - finanse9