Kontakt

Telefony bezpośrednie:

1.Centrala 12 648-51-83
12 648-55-58
2.GKR / AWARIE12 648-67-73 , 608-145-183

Telefony wewnętrzne wybierane podczas połączenia z centralą:

Sekretariatwew. 8
Administracja wew. 2
Inspektorzy Budowlani wew. 7
Inspektor ds. energetycznych wew. 0
Inspektorzy od wody , c.o. , gaz - kanwew. 6
Czynszewew. 3
Faktury wew. 9

Telefony do specjalistów:

1.Grupa konserwacyjno - remontowa608 145 183
2.Inspektor ds. budowlanych osiedli:
608 145 081
3.Inspektor ds. inewstycji osiedli:
534 100 650
4.Inspektor ds. energetycznych570 710 700
5.Inspektor ds. wod.-kan. i c.o.533 970 900
6.Administrator osiedla:
Niepodległości. Kościuszkowskiego, Dywizjonu 303 - garaże
532 630 246
7.Administrator osiedla:
Albertyńskie, Kolorowe, Spółdzielcze
532 630 247
8.Dział Organów Spółdzielni 600 253 174
9.Dział terenowo - prawny535 560 680

Adresy e- mail pracowników Spółdzielni:

1.Administrator Osiedli: os. Kolorowe, os. Spółdzielcze, os. Albertyńskieda1@smvictoria.pl
2.Administrator Osiedli: os. Kościuszkowskie, os. Niepodległości, os. Dyw.303-garażeda2@smvictoria.pl
3.Specjalista ds. obsługi organów Spółdzielnidos@smvictoria.pl
4.Specjalista ds. kadrdp@smvictoria.pl
5.Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowychdc@smvictoria.pl
6.Specjalista ds. terenowo - prawnychdra@smvictoria.pl
7.Inspektor ds. energetycznychdt.te@smvictoria.pl
8.Inspektor ds.ciepłowniczych (kan- wod -gaz, c.c.w.u)dt.tc@smvictoria.pl
9.Inspektor ds.ubezpieczeń i rozliczeń wodydt.tt1@smvictoria.pl
10.Inspektor Nadzoru ds. przedsięwzięć budowlanychdt.tt2@smvictoria.pl
11.Inspektor Nadzoru ds. budowlanych: os. Niepodległości, os. Kolorowe, os. Spółdzielcze, os. Albertyńskie ,os. Kościuszkowskie.dt.tt3@smvictoria.pl
12.Mistrz Grupy konserwacyjno - remontowejgkr@smvictoria.pl
13.Specjalista ds.opłat i czynszówdk.kc@smvictoria.pl
14.Specjalista ds. księgowości i rozliczeńdk.kk@smvictoria.pl
15.Specjalista ds.rozliczeń księgowo - fakturowychdk.kr@smvictoria.pl
16.Specjalista ds.rozliczeń księgowo - fakturowych i płacke@smvictoria.pl

Informacje dotyczące najmu lokali użytkowych i dzierżaw terenów uzyskać można pod nr telefonu 12 648-51-83 wew. 5 lub kom. 535-560-680.