Kontakt

Telefony bezpośrednie:

1.Centrala 12 648-51-83
12 648-55-58
2.GKR / AWARIE12 648-67-73

Telefony wewnętrzne wybierane podczas połączenia z centralą:

1.Sekretariat : Prezes Zarządu, Z-ca Prezesa, Gł. Księgowa, Radca Prawny8
2.Inspektorzy budowlani 7
3.Techniczny - woda, kanalizacja / Ciepłownik - c.o, c.c.w.u 6
4. Energetyk0
5.Członkowsko - Mieszkaniowy5
4.Awaria - Mistrz GKR4
5.Księgowość - czynsze3
6.Administracja2
7.Księgowość - finanse9

Adresy e- mail pracowników Spółdzielni:

1.Administrator Osiedli: os. Kolorowe, os. Spółdzielcze, os. Albertyńskieda1@smvictoria.pl
2.Administrator Osiedli: os. Kościuszkowskie, os. Niepodległości, os. Dyw.303-garażeda2@smvictoria.pl
3.Specjalista ds. obsługi organów Spółdzielnidos@smvictoria.pl
4.Specjalista ds. kadrdp@smvictoria.pl
5.Specjalista ds. członkowsko - mieszkaniowychdc@smvictoria.pl
6.Specjalista ds. terenowo - prawnychdra@smvictoria.pl
7.Inspektor ds. energetycznychdt.te@smvictoria.pl
8.Inspektor ds.ciepłowniczych (kan- wod -gaz, c.c.w.u)dt.tc@smvictoria.pl
9.Inspektor ds.ubezpieczeń i rozliczeń wodydt.tt1@smvictoria.pl
10.Inspektor Nadzoru ds. przedsięwzięć budowlanychdt.tt2@smvictoria.pl
11.Inspektor Nadzoru ds. budowlanych: os. Niepodległości, os. Kolorowe, os. Spółdzielcze, os. Albertyńskie ,os. Kościuszkowskie.dt.tt3@smvictoria.pl
12.Mistrz Grupy konserwacyjno - remontowejgkr@smvictoria.pl
13.Specjalista ds.opłat i czynszówdk.kc@smvictoria.pl
14.Specjalista ds. księgowości i rozliczeńdk.kk@smvictoria.pl
15.Specjalista ds.rozliczeń księgowo - fakturowychdk.kr@smvictoria.pl
16.Specjalista ds.rozliczeń księgowo - fakturowych i płacke@smvictoria.pl

Informacje dotyczące najmu lokali użytkowych i dzierżaw terenów uzyskać można pod nr telefonu 12 648-51-83 wew. 5 lub kom. 535-560-680.