O nas

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie powstała w 1990 roku w wyniku podziału dawnej, wielkiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik”. Podział ten nastąpił w następstwie zmian ustrojowych w Polsce po roku 1989.

W jego wyniku powstało sześć nowych spółdzielni:

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce”,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jutrzenka”,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice”,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mistrzejowice-Północ”,
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy w dniu 24 października 1990 roku.