Walne Zgromadzenie

Ta strefa przeznaczona jest wyłącznie dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej "VICTORIA" w Krakowie.


Zaloguj się do systemu, wpisując w okienku logowania:

Użytkownik:
nazwisko i imię (np. KOWALSKI JAN)

Hasło:
czterocyfrowy numer członkowski (np. 1234), podany np. w zawiadomieniu o zmianie opłat.