Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”

os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków

Sekretariat: tel./fax: 12 648-51-83
e-mail: sekretariat@smvictoria.pl

NIP:    675-000-58-03
REGON :  003900856

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271

 


cwu
smieci
logo eu
2
Program ciepłej
wody użytkowej
Segregacja śmieci
Projekty Społeczne
Galeria

 

 • Kasa Spółdzielni nieczynna w dniu 12.11.2021 r.

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. „VICTORIA” informuje, ze  w dniu  12 listopada 2021 r.- (piątek)  Kasa Spółdzielni będzie  nieczynna.  

 • Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w 2021 roku.

  Szanowni Państwo Zarząd S.M. „Victoria” działając w wykonaniu art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, biorąc pod uwagę art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także  Rozporządzenie […]

 • INFORMACJA - zmiana ceny za wodę.

  Wodociągi Miasta Krakowa S.A. uprzejmie informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.35.2021 z dnia 12 maja 2021r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W okresie od 28.05.2021 r. do 27.05.2022 r. obowiązywać będą ceny za […]

 • KASA NIECZYNNA - 04.06.2021r.

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M.„ VICTORIA ”informuje, że w dniu  04 czerwca 2021 r.(piątek) z przyczyn technicznych Kasa Spółdzielni – nieczynna  za utrudnienia przepraszamy.  Zarząd S.M. „Victoria”

 • Informacja w sprawie wprowadzenia „podatku od deszczu”

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” informuje, że rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie nowej opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w systemy kanalizacji deszczowej, służące do odprowadzania wód atmosferycznych tzw. ”podatek od deszczu”. Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym oraz informacjami dodatkowymi w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są […]

 • Informacja dla osób posiadających "Kartę Dużej Rodziny"

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”  informuje, że  zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą NR XLV/1197/20  z dnia 16.09.2020 r. zmienia się od dnia 01.11.2020 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23,00  zł na osobę. Zwalnia się w części 1/5 opłaty każdego członka rodziny wielodzietnej, która jest w posiadaniu „Karty Dużej […]

 • ZAWIADOMIENIE

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. Victoria informuje:od dnia 12 marca 2020 r. Spółdzielni nie będzie bezpośrednio obsługiwać interesantów w siedzibie Spółdzielni ze względów bezpieczeństwa, w związku z występującą epidemią koronawirusa. Zgłaszanie awarii, usterek oraz innych spraw telefonicznie 12 648-51-83, 12 648-67-73 lub drogą elektroniczną e – mail: smvictoria@smvictoria.pl, sekretariat@smvictoria.pl. Wnioski, pisma należy wrzucać do skrzynki na […]

 • Sala posiedzeń do wynajęcia.

  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”VICTORIA” w Krakowie os. Kościuszkowskie 5 posiada w pawilonie handlowym (I piętro) do wynajęcia salę posiedzeń o pow. 60 m², wyposażoną w projektor multimedialny oraz możliwość skorzystania z windy dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje w siedzibie Spółdzielni lub tel. 12 648-51-83.

 • Kasa Spółdzielni.

  W kasie Spółdzielni jest możliwość  opłat wszystkich rachunków. Zapraszamy do naszej kasy.

 • RODO - Ochrona danych osobowych SM Victoria w Krakowie.

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy unijne tj. Rozporządzenie Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie […]