Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”

os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków

Sekretariat: tel: 12 648-51-83
e-mail: sekretariat@smvictoria.pl

NIP:    675-000-58-03
REGON :  003900856

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271


 


cwu
smieci
logo eu
2
2
Program ciepłej
wody użytkowej
Segregacja śmieci
Projekty Społeczne
Galeria
Informacje Urzędowe

 

 • TAK/NIE -  Zdecyduj o nocnym handlu alkoholem w sklepach

  Zarząd Spółdzielni zachęca wszystkich mieszkańców zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej wprowadzenia na terenie Krakowa zakazu detalicznej sprzedaży  alkoholu w nocy.

 • BUDŻET OBYWATELSKI 2022 MIASTA KRAKOWA

  Szanowni Państwo, Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” Mieszkańcy os. Niepodległości i Albertyńskiego W dniach od 30 września do 14 października 2022 odbędzie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do tzw. budżetu obywatelskiego. Spośród wielu zakwalifikowanych projektów, które będą poddawane pod głosowanie mieszkańców Krakowa, naszych zasobów w szczególności dotyczy projekt ogólnomiejski nr 33, zakładający remont nawierzchni i miejsc […]

 • Zasady oszczędnego korzystania z instalacji centralnego ogrzewania

  Przypominamy  Państwu podstawowe zasady oszczędnego korzystania z energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania:

 • APEL DO MIESZKAŃCÓW - OSTRZEŻENIE PRZED OSZUSTAMI

  Policja ostrzega szczególnie osoby starsze przed oszustami, którzy tak zwanymi metodami „na wnuczka” i „na policjanta” dokonują próby oszustwa. Przestępcy kontaktują się telefonicznie  podając się za osobę bliską np. wnuczka, wnuczkę lub innego członka rodziny i proszą o przygotowanie pieniędzy ze względu na trudną sytuację w jakiej się znaleźli. W takich sytuacjach Policja prosi o  […]

 • Zebrania Osiedli SM "Victoria"

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniach:  29.09.2022 r.  – os. Kolorowe i Spółdzielcze – Szkoła Podstawowa nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie, 06.10.2022 r. – os. Niepodległości – Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie, 13.10.2022 r. – os . Albertyńskie  – Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie, […]

 • Podziękowania dla Członków Spółdzielni.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” dziękuję wszystkim Członkom Spółdzielni biorącym udział w głosowaniu uchwał na piśmie Walnego Zgromadzenia Członków SM w dniu 29.06.2022 r. Dziękujemy za  poświęcony czas  i zrozumienie obowiązujących przepisów w przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia w innej formie niż tradycyjna. Zatwierdzone uchwały to wynik Państwa zaangażowania,  a dla Zarządu i pracowników Spółdzielni motywacja do dalszej […]

 • Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia 2022r.

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5, zawiadamia o głosowaniu na piśmie uchwał WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI, w dniu 29 czerwca 2022 r. (środa) w godz. 8:00 -18:00 w siedzibie Spółdzielni, os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie. Uchwały przedstawione do głosowania: Zatwierdzenie Sprawozdań z działalności Zarządu za lata: 2019, 2020, 2021. Zatwierdzenie Sprawozdań finansowych […]

 • Przyjmowanie stron - dyżury Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

  W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną kraju od dnia 16.05.2022 r. Rada Nadzorcza i Zarząd wznawiają  pełnienie dyżurów, a Pracownicy  przyjmowanie stron w godzinach pracy Spółdzielni. Szczegółowe informacje w zakładce – Godziny pracy.

 • Apel do Mieszkańców zasobów SM „VICTORIA” w sprawie segregacji odpadów komunalnych!!!

  Szanowni Państwo, Mieszkańcy zasobów  SM „VICTORIA” Zarząd SM „Victoria” zwraca się z prośbą o dokonywanie właściwej segregacji poprzez wrzucanie odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników oraz minimalizowanie objętości np. butelek pet, opakowań wielomateriałowych poprzez zgniatanie oraz rozkładanie pudeł kartonowych, itp. W ostatnich dniach przeprowadzona kontrola przez MPO i Straż Miejską w naszej Spółdzielni, wykazała nieprawidłowości, przede […]

 • Jubileusz 25 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”.

  W roku obchodów 200-lecia spółdzielczości polskiej nad którym, honorowy patronat objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” obchodziła Jubileuszu 25-lecia samodzielnej działalności. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” powstała z podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” a została zarejestrowana w dniu 24.10.1990 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, Wydział VI Gospodarczy. W tym czasie S.M. „Hutnik” […]