Strona główna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria”

os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków

Sekretariat: tel./fax: 12 648-51-83
e-mail: sekretariat@smvictoria.pl

NIP:    675-000-58-03
REGON :  003900856

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271

 

 


cwu
smieci
logo eu
2
2
Program ciepłej
wody użytkowej
Segregacja śmieci
Projekty Społeczne
Galeria
Informacje Urzędowe

 

 • Informacja dotycząca Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w 2021 roku.

  Szanowni Państwo Zarząd S.M. „Victoria” działając w wykonaniu art. 39 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, biorąc pod uwagę art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a także  Rozporządzenie […]

 • ZAWIADOMIENIE

  Szanowni Mieszkańcy Zarząd S.M. Victoria informuje:od dnia 12 marca 2020 r. Spółdzielni nie będzie bezpośrednio obsługiwać interesantów w siedzibie Spółdzielni ze względów bezpieczeństwa, w związku z występującą epidemią koronawirusa. Zgłaszanie awarii, usterek oraz innych spraw telefonicznie 12 648-51-83, 12 648-67-73 lub drogą elektroniczną e – mail: smvictoria@smvictoria.pl, sekretariat@smvictoria.pl. Wnioski, pisma należy wrzucać do skrzynki na […]

 • Kasa Spółdzielni.

  W kasie Spółdzielni jest możliwość  opłat wszystkich rachunków. Zapraszamy do naszej kasy.

 • Jubileusz 25 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”.

  W roku obchodów 200-lecia spółdzielczości polskiej nad którym, honorowy patronat objął Pan Prezydent RP Andrzej Duda, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” obchodziła Jubileuszu 25-lecia samodzielnej działalności. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” powstała z podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” a została zarejestrowana w dniu 24.10.1990 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieście, Wydział VI Gospodarczy. W tym czasie S.M. „Hutnik” […]