09-01-2023

Praca dla inspektora ds. sanitarnych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zatrudni na umowę o pracę: Inspektora ds. sanitarnych

Podstawowe obowiązki:

 • prowadzenie i nadzorowanie wszelkich spraw związanych z prawidłową eksploatacją, remontami sieci i instalacji wod.kan.gaz, co., c.c.w.u
  w  zasobach Spółdzielni,
 • kontrola nad prawidłową dostawą energii cieplnej do budynków i mieszkań – weryfikacja faktur MPEC oraz rozliczanie kosztów energii cieplnej,
 • kontrola prawidłowości, jakości i terminowości wykonywania i fakturowania prac remontowych wod.kan.gaz, c.o., c.c.w.u w zasobach Spółdzielni,
 1. Wymagane kwalifikacje :
 • wykształcenie wyższe lub średnie – znajomość tematyki instalacji  

     sanitarno-ciepłowniczej,

 • znajomość obsługi komputera i programów (Word, Excel),
 • dokładność, terminowość, rzetelność.
 1. Ponadto mile widziane jest posiadanie:
 • uprawnień budowlanych sanitarnych, uprawnień SEP,
 • znajomości zarządzania w branży nieruchomościami, w tym technicznej eksploatacji nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • CV, potwierdzenie kwalifikacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać e-mailem na adres:  dp@smvictoria.pl, pocztą lub bezpośrednio w Sekretariacie Spółdzielni.