28-06-2024

Przetargi nieograniczone

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi nieograniczone na następujące roboty:

  1. Remont dachu os. Spółdzielcze 13 w Krakowie,

  2. Renowacja elewacji os. Kolorowe 8 w Krakowie,

  3. Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę przebudowy szybów windowych wraz z wykonaniem przebudowy os. Albertyńskie 21 i 30 w Krakowie,

  4. Remont dachu – wymiana pasa podrynnowego os. Kościuszkowskie 9 w Krakowie.

Specyfikacje Warunków Zamówienia (SWZ):

SWZ_01 Remont dachu os. Spółdzielcze 13 w Krakowie
SWZ_02 Renowacja elewacji os. Kolorowe 8 w Krakowie
SWZ_03 Wykonanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę przebudowy szybów windowych wraz z wykonaniem przebudowy os. Albertyńskie 21 i 30 w Krakowie
SWZ_04 Remont dachu wymiana pasa podrynnowego os. Kościuszkowskie 9 w Krakowie

 

Informacje oraz Specyfikację Warunków Zamówienia dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5
w Krakowie.

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  800–1300. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów.

Termin składania ofert: 22.07.2024 r.

Termin otwarcia ofert: 22.07.2024 r.

 

Termin ogłoszenia wyników przetargu: 26.07.2024 r.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów:

Regulamin organizowania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi