20-03-2024

Przetargi nieograniczone

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie ogłasza przetargi nieograniczone

na następujące roboty:

  1. Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Niepodległości 9, os. Kolorowe 11a, os. Kościuszkowskie 6 w Krakowie,

  2. Ocieplenie stropodachu os. Kolorowe 44 w Krakowie,

  3. Roboty brukarskie: os. Niepodległości 7, 8, 17, 18 w Krakowie,

  4. Altany śmietnikowe: os. Niepodległości 7, 8, 17, 18 w Krakowie,

  5. Ocieplenie cokołu i remont opaski wokół budynku os. Niepodległości 7 w Krakowie

 

Specyfikacje Warunków Zamówienia (SWZ):

SWZ 01-Malowanie klatek schodowych w budynkach os. Niepodległości 9, os. Kolorowe 11a, os. Kościuszkowskie 6 w Krakowie
SWZ 02- Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej grub. 20 cm os. Kolorowe 44 w Krakowie
SWZ 03- Prace brukarskie pod nowe altany śmietnikowe przy budynkach os. Niepodległości 7, 8, 17, 18 w Krakowie
SWZ 04- Wykonanie i montaż wiat śmietnikowych przy budynkach os. Niepodległości 7, 8, 17, 18 w Krakowie
SWZ 05- Ocieplenie cokołu i remont opaski wokół budynku os. Niepodległości 7 w Krakowie

 

Informacje oraz Specyfikację Warunków Zamówienia dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5
w Krakowie.

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  800–1400. Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów.

 

Termin składania ofert: 10.04.2024 r.

Termin otwarcia ofert: 10.04.2024 r.

 

Termin ogłoszenia wyników przetargu: 16.04.2024 r.

 

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”, os. Kościuszkowskie 5 (pawilon), 31-858 Kraków.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.

Oferent powinien zapoznać się z Regulaminem przetargów:

Regulamin organizowania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi