14-04-2016

Jubileusz 25 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria”.