14-06-2016

Piknik z okazji Dnia Dziecka 18.06.2016 r.

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie na wniosek Rady Osiedla Niepodległości organizuje w dniu 18.06.2016r. /sobota/ imprezę plenerową z okazji Dnia Dziecka.

Zabawa plenerowa odbędzie się os. Niepodległości – plac zabaw między blokami 6 i 9 w godzinach od 10.00 do 14.00. Jest to pierwsza impreza z okazji Dnia Dziecka organizowana przez w/w Organy Spółdzielni. Przygotowany scenariusz artystyczny zapewni dzieciom dużo emocji i wrażeń. Gry i zabawy prowadzone będą  przez animatorów. Przewidziane są nagrody i gadżety oraz dodatkowe atrakcje. Serdecznie zapraszamy dzieci z opiekunami.