12-12-2018

„Drzewo Nowej Huty 2018” Topola Biała os. Niepodległości.

W dniu 28 listopada 2018 r. na os. Niepodległości 14,  odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na okoliczność wygranego konkursu o tematyce „Drzewo Nowej Huty 2018”

zorganizowanego w ramach projektu „Zielone Inspiracje” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Krakowie. Autorką i laureatką konkursu była działaczka społeczna – członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” p. Beata Tomaszewskai zgłoszone do konkursu drzewo – Topola Biała nazwana przez autorkę Perełką Nowej Huty. W uroczystości wzięli udział autorka projektup. Beata Tomaszewska, Prezes Fundacji „Fundusz Partnerstwa”p. Anna Woźniak – Lubaś, przedstawiciele  Zarządu SM „Victoria”w osobach:  Prezes Zarządu p. Jerzy Dydaś, Z – ca  Prezesa ds. Technicznych p. Andrzej Janusz, członkowie Rady Nadzorczej:p. Bolesław Oleniacz, p. Leszek Smagowicz,  Przedstawiciele sąsiadujących nieruchomości os. Niepodległości: p. Marek Bartoszek, p. Anna Szewczyk oraz członkowie i pracownicy Spółdzielni.Na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce – Galeria – przedstawiamy fotografię laureatki konkursu „Drzewo Nowej Huty 2018” – Topoli Białej – Perełki Nowej Huty oraz uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej.