12-01-2022

Warunki dostępu do usług telekomunikacyjnych.

Spółdzielnia w celu zawarcia umowy z każdym nowym zainteresowanym Operatorem Usług Telekomunikacyjnych, chcącym świadczyć usługi np. dostępu do Internetu oczekuje przedstawienia do akceptacji przez Zarząd Spółdzielni, opracowanych przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane projektów na doprowadzenie sieci z zewnątrz i poprowadzenie sieci wewnątrz w budynkach,  które nie będą kolidować z istniejącą i zabudowaną już infrastrukturą sieci telekomunikacyjnych jak i innymi instalacjami technicznymi  już istniejącymi wewnątrz każdego budynku wraz z uzgodnieniami wynikającymi z przepisów prawa w tym dla budynków wpisanych do rejestru zabytków pozytywnych opinii konserwatora zabytków.