13-01-2022

Zmiana taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. uprzejmie informują, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – organ regulacyjny decyzją nr KR.RZT.70.35.2021 z dnia 12 maja 2021 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W okresie od 28.05.2021 r. do 27.05.2022 r. obowiązywać będą ceny za 1 m³ dostarczanej wody, 1 m³ odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Cena netto
(zł)
Cena brutto (zł)
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich Odbiorców. 4,39 4,74
2. Cena za 1 m3 odebranych ścieków dla wszystkich Dostawców. 5,80 6,26