13-01-2022

Karta Dużej Rodziny z wykorzystaniem w Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ Victoria” informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Krakowa Uchwałą NR XLV/1197/20  z dnia 16.09.2020 r. zmienia się od dnia 01.11.2020 r. wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 23,00 zł na osobę.

Zwalnia się w części 1/5 opłaty każdego członka rodziny wielodzietnej, która jest w posiadaniu „ Karty Dużej Rodziny”. Warunkiem skorzystania z w/w obniżonej opłaty jest dostarczanie – wrzucanie do skrzynki pocztowej Spółdzielni z dopisanym adresem zamieszkania kserokopii „ Kart Dużej Rodziny”  lub przesłanie scanu karty na adres – mail: sekretaiat@smvictoria.pl

Upust będzie naliczony od pierwszego dnia miesiąca następnego po zgłoszeniu.