28-03-2022

Informacja o zmianie systemu nadawania telewizji naziemnej i dopłat do dekoderów.

Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. określa zasady i tryb przyznawania oraz realizacji wsparcia gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC w postaci świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego, które jest realizowane przy użyciu dokumentu potwierdzającego przyznanie świadczenia.

Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego DVB-T2/HEVC przysługuje jednej pełnoletniej osobie, zameldowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni. Świadczenie na zakup odbiornika cyfrowego przysługuje w wysokości 100 zł. Szczegółowe informacje można będzie uzyskać np. bezpośrednio u sprzedawców sprzętu rtv. Zmiana systemu nadawania dla Krakowa nastąpi od 23 maja 2022 roku.