02-05-2022

Apel do Mieszkańców zasobów SM „VICTORIA” w sprawie segregacji odpadów komunalnych!!!

Szanowni Państwo, Mieszkańcy zasobów  SM „VICTORIA”

Zarząd SM „Victoria” zwraca się z prośbą o dokonywanie właściwej segregacji poprzez wrzucanie odpadów do odpowiednio oznakowanych pojemników oraz minimalizowanie objętości np. butelek pet, opakowań wielomateriałowych poprzez zgniatanie oraz rozkładanie pudeł kartonowych, itp.

W ostatnich dniach przeprowadzona kontrola przez MPO i Straż Miejską w naszej Spółdzielni, wykazała nieprawidłowości, przede wszystkim w zakresie segregowania odpadów. Zwracamy się zatem z apelem do Państwa o zastosowanie się do powyższej prośby, gdyż w przypadku rekontroli potwierdzającej w dalszym ciągu brak selektywnej segregacji, będziecie Państwo obciążeni wyższymi kosztami za wywóz odpadów komunalnych.

Za stosowanie się do powyższych uwag serdecznie dziękujemy.