10-05-2022

Przyjmowanie stron – dyżury Członków Rady Nadzorczej i Zarządu.

W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną kraju od dnia 16.05.2022 r. Rada Nadzorcza i Zarząd wznawiają  pełnienie dyżurów, a Pracownicy  przyjmowanie stron w godzinach pracy Spółdzielni. Szczegółowe informacje w zakładce – Godziny pracy.