08-04-2022

Informacja o kolejnej podwyżce opłat za energię cieplną dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej w Krakowie.

W 2022 roku opłata stała z zamówioną moc cieplną ( MW) oraz opłata zmienna – cena ciepła (GJ) była już podniesiona od 01.01.2022 r. i od 01.03.2022 r.