13-05-2022

Nowe stawki za wywóz śmieci od 1 lipca 2022 r.

Zarząd Spółdzielni informuje, że na ostatniej sesji kwietniowej radni miasta Krakowa przegłosowali uchwałę w sprawie zmian stawek za gospodarowanie odpadami w Krakowie. Nowe zasady wejdą w życie 1 lipca. Opłata za wywóz odpadów segregowanych będzie wynosiła 27 zł za każdą osobę ( dotychczas 23 zł) dla nieruchomości mieszkalnych, a za odpady niesegregowane opłata wyniesie 54 zł od każdej osoby.