01-06-2022

Informacja dla Mieszkańców os. Kolorowego i Spółdzielczego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” zaprasza członków (mieszkańców) Spółdzielni z osiedla Kolorowego i Spółdzielczego na spotkanie informacyjne w sprawie omówienia m.in. przebiegu realizacji instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w ramach programu „Ciepła woda użytkowa dla Krakowa”.

Spotkanie z udziałem Zarządu oraz zaproszonych gości (m.in. projektanta i kierownika robót) odbędzie się w dniu 08 czerwca 2022 roku (środa) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 103, os. Kolorowe 29 w Krakowie.