27-06-2022

Deklaracja do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zarząd Spółdzielni informuje, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożył do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw obejmujące wszystkie budynki (lokale) pozostające w zasobach Spółdzielni. Dla budynków wielorodzinnych w/w deklaracje składa zarządca (Spółdzielnia) – deklaracje nie składają indywidualnie właściciele – dysponenci lokali.