08-07-2022

Zmiana ceny ciepła od 01 lipca 2022 r.

W związku z dokonaną zmianą przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki taryfy dla ciepła jednego z wytwórców ciepła dla MPEC S.A. w Krakowie tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie od 01 lipca 2022 r. ulegną zmianie ceny za zamówioną moc, ceny ciepła z tytułu wytwarzania i cena nośnika ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej.

Zmieniona taryfa dla PGE Energia Ciepła S.A. Odziała nr 1 w Krakowie skutkować będzie dla Odbiorców zasilanych gorącą wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej ( grupy S1-WIP-e, S1-WGP, S1- WGP-1, S1-WO) średnim wzrostem kosztów ogrzewania o 2,5%.