27-07-2022

Kolejna podwyżka opłat MPEC-u za energię cieplną.

Zarząd SM ,,Victoria’’ informuje, że  z dniem 24 lipca 2022 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie wprowadza kolejną (piątą)  w tym roku zmianę taryfy za dostarczanie energii cieplnej do budynków mieszkalnych w Krakowie dla potrzeb centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej.

Od początku 2022 r. opłaty stałe (MW) wzrosły o 8,25%,  a w przypadku opłaty zmiennej (GJ) nastąpił wzrost o 9,25%.