22-08-2022

Zebrania Osiedli SM „Victoria”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniach: 

29.09.2022 r.  – os. Kolorowe i Spółdzielcze – Szkoła Podstawowa nr 103 os. Kolorowe 29 w Krakowie,

06.10.2022 r. – os. Niepodległości – Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie,

13.10.2022 r. – os . Albertyńskie  – Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie,

20.10.2022 r. – os. Kościuszkowskie – Szkoła Podstawowa nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie,

odbędą się Zebrania Osiedli w celu omówienia bieżących spraw Spółdzielni oraz przeprowadzenia wyborów do Rad Osiedli.
Godziny oraz porządek obrad zebrań zostaną podane Członkom Spółdzielni do wiadomości zgodnie z § 1 ust. 4 „Regulaminu Zebrania Osiedla SM Victoria w Krakowie”.