06-04-2023

Zebrania Osiedli SM „Victoria”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniu 20.04.2023 r. o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Osiedla Kościuszkowskiego w Szkole Podstawowej nr 100 os. Albertyńskie 36 w Krakowie. Porządek obrad Zebrania znajduje się w zakładce Strefa dla Mieszkańca /Zebranie Osiedla/ os. Kościuszkowskie i  zostanie podany Członkom Spółdzielni do wiadomości zgodnie z § 1 ust. 4 „Regulaminu Zebrania Osiedla SM Victoria w Krakowie” .