01-09-2022

Badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2022 i 2023. Oferty prosimy składać w terminie do 22.09.2022 r. w sekretariacie Spółdzielni. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 12 648-51-83 lub e-mail: smvictoria@smvictoria.pl