23-09-2022

BUDŻET OBYWATELSKI 2022 MIASTA KRAKOWA

Szanowni Państwo,
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „VICTORIA”
Mieszkańcy os. Niepodległości i Albertyńskiego

W dniach od 30 września do 14 października 2022 odbędzie się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do tzw. budżetu obywatelskiego. Spośród wielu zakwalifikowanych projektów, które będą poddawane pod głosowanie mieszkańców Krakowa, naszych zasobów w szczególności dotyczy projekt ogólnomiejski nr 33, zakładający remont nawierzchni i miejsc parkingowych ulicy Gustawa Pokrzywki na os. Niepodległości.

Ulica Pokrzywki przez wiele lat stanowiła część zasobów Spółdzielni i choć już nie należy do SM „Victoria” to jest ważnym ciągiem komunikacyjnym dla mieszkańców, będąc drogą dojazdową do budynków. Jest również drogą przejazdową łącząc ul. M. Dąbrowskiej i ul. Gen. Andersa, a zlokalizowane wzdłuż ulicy parkingi i miejsca postojowe służą przede wszystkim mieszkańcom naszej Spółdzielni. Ponadto ul. Pokrzywki stanowi dogodny układ drogowy dla klientów firm wynajmujących lokale użytkowe w usytuowanych pawilonach np. będącego w naszych zasobach na os. Niepodległości 3 oraz pacjentów przychodni na os. Niepodległości 2 i innych obiektów użyteczności publicznej takich jak Szkoła Podstawowa nr 100 czy XXXVI Liceum Ogólnokształcące.

Wyremontowana nawierzchnia ulicy i parkingów, sąsiadujących z zasobami SM „Victoria” wpłynie na wizerunek osiedla i stanie się doskonałym przykładem -w przypadku powodzenia projektu- dobrego współdziałania na szczeblu sąsiedzkim i obywatelskim. W tych trudnych czasach galopującej inflacji, rosnących kosztów utrzymania rodzin, drastycznego wzrostu cen nośników energii, każde środki finansowe, które można pozyskać bez obciążania dodatkowymi wydatkami mieszkańców naszych zasobów są bardzo istotne. Przedmiotowy projekt jest bardzo ważny z punktu widzenia naszej Spółdzielni i powinno nam wszystkim zależeć, aby uzyskał jak największą liczbę głosów i został zrealizowany.

Dlatego też zwracamy się do Państwa o głosowanie nad projektem ogólnomiejskim nr 33, apelujemy o liczny udział – losy projektu są w naszych rękach, a tylko nasze zaangażowanie może przyczynić się do realizacji tegoż projektu.

Zatem prosimy, aby wśród 3 projektów ogólnomiejskich i 3 projektów dzielnicowych, na które Państwo będziecie oddawać swoje głosy, znalazł się PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI NR 33.

Głosować będzie można:

  • elektronicznie – poprzez platformę internetową budżet.krakow.pl
  • osobiście – poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie w określonych godzinach, np. – w filii Biblioteki Kraków nr 50 – os. Kościuszkowskie 5

                – w siedzibie Rady Dzielnicy XVI – os. Kalinowe 4.

Szczegóły na plakatach, platformie internetowej budżet.krakow.pl lub w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” os. Kościuszkowskie 5.