10-11-2022

APEL DO MIESZKAŃCÓW BUDYNKU

 Spółdzielnia jest odpowiedzialna za utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego klatki schodowej, ale to lokatorzy powinni dbać o porządek i traktować to miejsce jak swój własny przedpokój. Każdy, kto wchodzi do budynku mieszkalnego, najpierw przechodzi przez klatkę schodową. Jej stan świadczy nie tylko o zarządcy, ale też o samych mieszkańcach.

Firmy sprzątające mają oczywiście w swoich obowiązkach sprzątanie miedzy innymi klatek schodowych, ale to mieszkańcy są najczęstszymi użytkownikami budynku. W interesie Spółdzielni, ale również i Państwa powinno być, by klatka schodowa była wizytówką budynku. Mieszkańcy muszą też reagować na wszelkie dewastacje na klatce schodowej – malowanie po ścianach, oblewanie okien różnymi substancjami, robienie z klatki schodowej toalety (co ma miejsce na niektórych nieruchomościach).

Czasami do dewastacji doprowadzają sami lokatorzy. Zatem prosimy zwiększyć czujność i zgłaszać akty wandalizmu do odpowiednich służb lub do działu administracji.

Drodzy mieszkańcy pamiętajcie, że każde dodatkowe sprzątanie klatki schodowej po takich przypadkach prowadzi do zwiększenia kosztów eksploatacji budynku, a co za tym idzie zwiększenia Państwa miesięcznych opłat.

Jeśli zatem mieszkańcy wspólnie z firmą sprzątającą zadbają o to, by na klatce panował ład i porządek, taka klatka schodowa stanie się wizytówką budynku. Będzie też dobrze świadczyć o zamieszkujących tam osobach.