03-02-2023

INFORMACJA – dotyczy os. Kolorowe 4, 6, 8, 9, 11A, 43, 44, 45 i os. Spółdzielcze 12, 13,16

Z uwagi na fakt, iż Państwa budynek widnieje w gminnej ewidencji  zabytków istnieje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wpłat dokonanych w roku 2022 na fundusz remontowy przez współwłaścicieli tj. właścicieli lokali wyodrębnionych – tytułem ulgi na zabytki – w indywidualnym rozliczeniu Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych.

Podstawową formą udokumentowania wpłat będzie zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową VICTORIA na podstawie złożonego przez Państwa wniosku /do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni w zakładce DRUKI lub w siedzibie – os. Kościuszkowskie 5.