28-02-2023

Przetargi nieograniczone

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Victoria” w Krakowie  ogłasza przetargi nieograniczone na następujące roboty:

  1. Okresowe koszenie trawy
  2. Ocieplenie cokołu i remont opaski z płyt chodnikowych wokół budynku os. Niepodległości 12
  3. Remont kominów ponad dachem budynku os. Albertyńskie 35
  4. Docieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej os. Albertyńskie 37
  5. Remont balkonów os. Kościuszkowskie 10 i 11
  6. Remont balkonów os. Niepodległości 5
  7. Malowanie klatki schodowej wraz z korytarzami w budynku os. Kolorowe 11A
  8. Renowacja elewacji budynku os. Kolorowe 9
  9. Renowacja elewacji budynków os. Albertyńskie 18 i 19
  10. Roboty brukarskie na os. Kościuszkowskim

Informację oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przygotowania każdej z ofert można uzyskać w siedzibie SM VICTORIA os. Kościuszkowskie 5 w Krakowie. Odpłatność za SIWZ –  50,00 zł netto +VAT, nazwa banku i nr konta bankowego: PKO BP S.A. II O/Kraków 51 1020 2906 0000 1202 0013 8271 lub w kasie Spółdzielni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  800 – 1400. Oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargów. Oferty należy składać do dnia 14.03.2023 r. do godz. 14.00. W razie pytań telefon kontaktowy do Inspektorów 12 /648-51-83 wew. 130,141.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru dowolnego oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków finansowych oraz do unieważnienia części lub całości przetargu bez podania przyczyny.